Tietosuojaseloste

Liikunta- ja tanssistudio FIILIS FITNESS:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Liikunta- ja tanssistudio FIILIS FITNESS
Y-tunnus: 2577924-1
Kalevantie 7 C
33100 Tampere

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiikku Kuuru
+358443298680
tiikku@fiilisfitness.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Liikunta- ja tanssistudio FIILIS FITNESS:n asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuksien hallinnassa sekä niiden ylläpitoon/päivittämiseen liittyvissä tehtävissä tai yhteydenottotarpeissa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoihin liitetään vain ne tiedot, jotka henkilö itsestään antaa. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Liikunta- ja tanssistudio FIILIS FITNESS:n asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti, käyntihistoria sekä henkilön mahdolliset laskutustiedot.

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Liikunta- ja tanssistudio FIILIS FITNESS:n palveluja. Keräämme siis henkilötiedot sinulta itseltäsi.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Sähköinen rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Liikunta- ja tanssistudio FIILIS FITNESS:n valtuuttamilla henkilöillä. Paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa sijaitsevissa lukituissa kaapeissa.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus, milloin tahansa, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Liikunta- ja tanssistudio FIILIS FITNESS:n lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

• saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojesi poistamista;
• peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
• saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Liikunta- ja tanssistudio FIILIS FITNESS
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Tiikku Kuuru
Kalevantie 7 C
33100 Tampere
tiikku@fiilisfitness.fi

Liikunta- ja tanssistudio FIILIS FITNESS vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.